Naději mu ale dá víla světluška - Romča, která ho tancem se svítícími koulemi poi z bažin vyvede zpět na správnou cestu.

Naději mu ale dá víla světluška - Romča, která ho tancem se svítícími koulemi poi z bažin vyvede zpět na správnou cestu.