TANEČNÍ STUDIO OTROKOVICKÁ BESEDA

 

Vzniklo 1. září 2012 v Otrokovické BESEDĚ a stále rozšiřuje. Nabízíme širokou nabídku kurzů.

Kurzy probíhají pod vedením lektorky a tanečnice Lenky Navrátilové.

 

V letošním školním roce 2019/2020 jsme otevřeli tyto kurzy:

 

V kurzech pro začátečníky se naučíte základy orientálního tance, jednoduché taneční kombinace a choreografie. V kurzech pro pokročilé se naučíte složitější taneční kombinace a choreografie, další druhy tanců jako je Bollywood, Španělské tance, Shaabi, Saidi a další a budete mít možnost si během roku také vyzkoušet tanec s rekvizitou.

 

Přijďte, těšíme se na vás.

www.otrokovickabeseda.cz, www.anife.eu